Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Hoorzitting

woensdag 9 september 2020

11:00 - 18:00
Locatie

Statenzaal en via videoverbinding

Toelichting

Hoorzitting Groningse Klimaatagenda 2030


De hoorzitting is terug te kijken via: https://groningen.stateninformatie.nl/

Agendapunten

 1. A

  Op 16 september wordt de Groningse Klimaatagenda 2030, opgesteld door het college van gedeputeerde staten van Groningen, besproken in de statencommissie. Deze Groningse Klimaatagenda is een kaderstellend document voor de Groningse aanpak, die invulling geeft aan de afspraken van het Nationale Klimaatakkoord. Het beschrijft op hoofdlijnen de ambities en strategie van de provincie Groningen tot aan 2030 en de inzet op de onderwerpen energietransitie en klimaatmitigatie voor de korte termijn.
  Ter voorbereiding op de politieke behandeling op 16 september en besluitvorming over deze klimaatagenda door Provinciale Staten organiseren de statenfracties op 9 september 2020 een hoorzitting.
  De hoorzitting is live te volgen via de website van de provincie Groningen en na afloop ook terug te luisteren.

 2. B

  Onderstaand het programma voor 9 september. De dag is opgebouwd in blokken van 25 minuten. Iedere spreker krijgt maximaal 10 minuten spreektijd. Vervolgens krijgen de statenleden 10 minuten voor het stellen van vragen. Tot slot is 5 minuten beschikbaar voor het wisselen van sprekers.


  11.00 - 11.05 uur: opening door de voorzitter, de heer Mastenbroek
  11.05 - 11.30 uur: Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta
  11.30 - 11.55 uur: OV-bureau Groningen - Drenthe
  11.55 - 12.20 uur: RWE
  12.20 - 12.45 uur: Natuur en Milieufederatie Groningen
  12.45 - 13.05 uur: Groninger Energiekoepel
  13.05 - 13.45 uur: pauze
  13.45 - 14.10 uur: Stichting De Groene Rekenkamer
  14.10 - 14.35 uur: TNO
  14.35 - 15.00 uur: Enexis
  15.00 - 15.25 uur: Rijksuniversiteit Groningen
  15.25 - 15.50 uur: Gasunie
  15.50 - 16.15 uur: pauze
  16.15 - 16.40 uur: Stichting CLINTEL
  16.40 - 17.05 uur: LTO Noord
  17.05 - 17.30 uur: Het Groninger Landschap
  17.30 uur: afsluiting door de voorzitter, dhr. Mastenbroek

 3. D
  Ontvangen reacties Groningse Klimaatagenda 2030
 4. D.03.a

 5. D.07.a

 6. D.11.a

 7. E
  Achtergrondinformatie / bijdrage deelnemers hoorzitting
 8. E.01.a