Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Provinciale Staten

woensdag 19 juli 2023

09:30 - 19:30
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
F.J. Paas
Toelichting

De besluitvorming is per agendapunt opgenomen. De vergadering is terug te kijken via https://groningen.stateninformatie.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Mevrouw Brilstra (VVD) is geïnstalleerd als statenlid vanwege het vertrek van  mevrouw Wulfse.

 2. 2

  Besluit

  De fractie van het CDA heeft mondelinge vragen gesteld over de aankondiging van de gemeente Groningen om geen marathon te organiseren in 2024 o.b.v. een gezamenlijk met de provincie uitgevoerd onderzoek. Het college heeft de vragen beantwoord.

 3. 3
  Bespreekpunten
 4. 3.a

  Besluit

  Tijdens de beraadslaging zijn 14 moties ingediend. 8 moties zijn ingetrokken en 2 moties zijn aangehouden. Na stemming is 1 motie aangenomen en zijn 3 moties verworpen.
  Het besluit bij het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit Perspectiefnota 2024 en Voorjaarsmonitor 2023

  Moties

  Titel
  M034. Onderzoek mogelijkheden invoeren Basisbaan in en bij de provincie Groningen
  M035. Dorpendeal voor onze dorpen
  M036. Respectvolle omgangsvormen
  M037. Geen taboe op kernenergie: maak kernenergie een bespreekbare optie
  M038. Moratorium (tijdelijk verbod) zon op land(bouwgrond)
  M039. Sport en bewegen voor asielzoekers vanaf dag één
  M040. Opcenten omlaag, koopkracht omhoog,
  M041. Woningprojecten in het buitengebied
  M042. Laat Vijlbrief zijn klus afmaken
  M043. Geef licht, licht voor
  M044. Blijf betrouwbaar
  M045. Veilig een nat pak
  M046. Geen taboe op kernenergie (2)
  M047. Subsidie voor multinationals voorkomen
 5. 3.b

  Besluit

  Tijdens de beraadslaging zijn 1 amendement en 1 motie ingediend, die beide na stemming zijn aangenomen.
  Het geamendeerde besluit bij het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  A07. Politieke verantwoordelijkheid bij VTH-taken Brzo-bedrijven

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit Aanbevelingen NRK-rapport Grip op risicovolle bedrijven

  Moties

  Titel
  M048. Gesprek naar behoefte
 6. 3.c.1

  Besluit

  Op basis van de door het college opgestelde zienswijze en de beraadslaging in de statenvergadering is het besluit bij het voorstel aangepast en vervolgens bij acclamatie aangenomen.
  Tijdens de beraadslaging zijn geen moties of amendementen ingediend.

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit Zienswijze ontwerpvaststellingsbesluit gaswinning 2023/2024
 7. 3.c.2

  Besluit

  De brief is voor kennisgeving aangenomen i.c.m. het statenbesluit over de zienswijze.

 8. 3.d

  Besluit

  Het besluit bij het voorstel is bij acclamatie aangenomen.

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit Benoeming gedeputeerden in AB GSP en AB Waddenfonds
 9. 4
  Hamerstukken
 10. 4.a

  Besluit

  Het besluit bij het voorstel is zonder beraadslaging of stemming vastgesteld.

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit Aanbevelingen NRK-rapport Maatschappelijke effecten NOM
 11. 4.b

  Besluit

  Het besluit bij het voorstel is zonder beraadslaging of stemming vastgesteld.

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit Vergaderschema PS 2024
 12. 5

  Besluit

  Provinciale Staten hebben conform het advies besloten. De onder 5a en 5b vermelde ingekomen brieven zijn geagendeerd geweest in de voorafgaande statencommissies. Conform de adviezen van de statencommissie wordt voorgesteld de vermelde stukken voor kennisgeving aan te nemen.

 13. 5.a

 14. 5.b

 15. 6

  Besluit

  Provinciale Staten hebben het verslag van de vergadering van 31 mei 2023 vastgesteld.

 16. 7
  Sluiting