Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Provinciale Staten

woensdag 28 juni 2023

09:30 - 18:00
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
F.J. Paas
Toelichting

De besluitvorming is per agendapunt opgenomen. De vergadering is terug te kijken via https://groningen.stateninformatie.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Bij de regeling van werkzaamheden hebben Provinciale Staten ingestemd met het toevoegen van het agenderingsverzoek van de PVV, over 'Nederland winnen voor de Groningers!', aan de agenda onder 3c.

 2. 2

  Besluit

  De fractie van de SP heeft mondelinge vragen gesteld aan het college over het zwembad in Finsterwolde (MFC De Hardenberg) en de inzet hiervoor vanuit de provincie richting de gemeente en het Rijk. Het college heeft de vragen beantwoord.

 3. 3
  Bespreekpunten
 4. 3.a.1

  Besluit

  Tijdens de beraadslaging is 1 motie ingediend. Na stemming is de motie aangenomen.


  Het besluit bij het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit Jaarstukken 2022

  Moties

  Titel
  M006. Het licht kan uit!
 5. 3.b.1

  Besluit

  Tijdens de beraadslaging op 28 juni 2023 zijn 3 amendementen en 11 moties ingediend. 1 amendement is ingetrokken; 3 moties zijn ingetrokken en 3 moties zijn aangehouden. Na stemming zijn 2 moties aangenomen en 3 moties verworpen. 
  Na stemming is 1 amendement aangenomen. Bij het andere amendement staakten de stemmen, met als gevolg dat opnieuw over dit amendement is gestemd in de statenvergadering van 5 juli. Na de hernieuwde stemming op 5 juli is het amendement verworpen.
  Het geamendeerde besluit bij het statenvoorstel is op 5 juli 2023 vastgesteld met een stemverklaring van D66, SP en Volt. De Partij voor de Dieren heeft tegen gestemd.

  Amendementen

  Titel
  A04. Perspectief
  A05. Monovergisting in Groningen
  A06. Perspectief (2)

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit Stand-van-zaken document Transitie Landelijk Gebied

  Moties

  Titel
  M007. Geldende wettelijke termijnen hanteren bij TLG
  M008. Groningse toekomstvisie voor perspectief voor de landbouwsector
  M009. Onderzoek voldoende aanpassing hoeveelheid vee
  M010. Informatievoorziening PS verloop gebiedsprocessen
  M011. Voorbereiding scenario minder dieren in veehouderij
  M012. Gelijkwaardige participatie bij voorbereiding gebiedsplan
  M013. Dierenwelzijn toetsingskader in gebiedsprocessen en gebiedsplan
  M014. Perspectief landbouw randvoorwaardelijk
  M015. Geldende wettelijke termijnen hanteren bij TLG (2)
  M016. Voorbereiding scenario minder dieren in veehouderij (2)
  M017. Geldende wettelijke termijnen hanteren bij TLG (3)
 6. 3.b.2

 7. 3.c

  Besluit

  Tijdens de beraadslaging is 1 motie ingediend die na stemming is aangenomen.

  Moties

  Titel
  M018. Nederland winnen voor de Groningers!
 8. 4
  Hamerstukken
 9. 4.a

 10. 5
  Sluiting