Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Provinciale Staten

woensdag 20 maart 2024

09:30 - 11:30
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
F.J. Paas
Toelichting

De besluitvorming is per agendapunt in de toelichting opgenomen. De vergadering is terug te kijken via https://groningen.stateninformatie.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Mevrouw M. Visser (Partij voor de Dieren) is geïnstalleerd als statenlid vanwege het vertrek van de heer Kolthof.
  De heer D.D. Akloe (PVV) is als fractievertegenwoordiger be├źdigd, zodat hij in de statencommissies het woord kan voeren.
  De fractie van het CDA heeft het agenderingsverzoek 'Geen kerncentrale in de Groninger Eemshaven' ingetrokken.

 2. 2
  Mondelinge vragen
 3. 3
  Bespreekpunten
 4. 3.a

  Besluit

  Tijdens de beraadslaging is 1 motie ingediend die na stemming is verworpen.

  Moties

  Titel
  M100. Geen woorden maar daden bij aanpak waterproblemen
 5. 4
  Hamerstukken
 6. 4.a

  Advies statencommissie 6 maart 2024: het statenvoorstel gaat als hamerstuk naar de statenvergadering van 20 maart 2024, onder voorbehoud van aanvulling van de startnotitie.
  14 maart: het statenvoorstel, de startnotitie en de participatieaanpak zijn aangevuld en hieronder opgenomen met de wijzigingen geel gearceerd zichtbaar.

  Besluit

  Het besluit bij het voorstel is zonder beraadslaging of stemming vastgesteld.

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit Startnotitie Leefbaarheidsvisie 2024-2035
 7. 4.b

  Besluit

  Het besluit bij het voorstel is zonder beraadslaging of stemming vastgesteld.

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit Investeringen infrastructurele projecten 2024
 8. 5

  Besluit

  Provinciale Staten hebben de ingekomen brieven voor kennisgeving aangenomen.

 9. 5.a.0

 10. 5.b

  Besluit

  De brieven zijn voor kennisgeving aangenomen.

 11. 6

  Besluit

  Provinciale Staten hebben het verslag van de vergadering van 7 februari 2024 vastgesteld.

 12. 7
  Sluiting