Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Provinciale Staten

woensdag 10 juli 2024

09:30 - 19:45
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
F.J. Paas
Toelichting

De besluitvorming is per agendapunt in de toelichting opgenomen. De vergadering is terug te kijken via https://groningen.stateninformatie.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De heer J.C. Meijer (BBB) is geïnstalleerd als statenlid vanwege de benoeming van de heer E. Van Marum tot staatssecretaris.

 2. 2

 3. 3
  Bespreekpunten
 4. 3.a

  Besluit

  Het besluit bij het voorstel is met algemene stemmen aanvaard.

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit Jaarstukken 2023
 5. 3.a.01

 6. 3.b

  Besluit

  Tijdens de beraadslaging is 1 amendement ingediend en 33 moties. Na stemming is het amendement aangenomen. 8 moties zijn ingetrokken, 9 moties zijn aangehouden. Na stemming zijn 10 moties verworpen en zijn 6 moties aangenomen.
  Het geamendeerde besluit bij het voorstel is met algemene stemmen vastgesteld, met een aantekening van het CDA.

  Amendementen

  Titel
  A23. Ons laand, ons lu!

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit Perspectiefnota 2025 en Voorjaarsmonitor 2024

  Moties

  Titel
  M124. Behoud positie als dé waterstofprovincie
  M125. Oproep blijvende financiële middelen Unesco Werelderfgoed Waddenzee
  M126. Groninger eierbal
  M127. Onderzoek Lelieteelt
  M128. Sport en beweging voor iedereen in Groningen
  M129. Per aardbevingsgedupeerde 1 contactpersoon
  M130. Geen taboe op investeringen in de wapenindustrie
  M131. (R)Onderdendam!
  M132. Meer politieke regie en verantwoordelijkheid
  M133. Luister naar inwoners en behoud het bos bij Borgsweer
  M134. Van participatie naar partnercipatie
  M135. Klaar voor de toekomst!
  M136. Handhaaf de Spreidingswet
  M137. Gezondheidsbelang voorop
  M138. Biologisch en lokaal voor Groningen!
  M139. Een gifvrij boeket is een echt geschenk
  M140. Volledige uitvoering programma Bos & Hout
  M141. Effectief burgers raadplegen
  M142. Fonds burgerparticipatie
  M143. Jaarlijks bezoek aan alle gebedshuizen
  M144. Snel internet van belofte naar realiteit
  M145. Van gaswinning naar gemeenschapszin
  M146. Kosten milieu effecten
  M147. Introduceer MBO-traineeships
  M148. Invoering provinciale ombudsman onderzoeken
  M149. Openbare agenda's
  M150. Beperkte houdbaarheid geheimhouding
  M151. Hou het hoofd koel en boven water
  M152. Sport en beweging
  M153. Kerntakenonderzoek provincie Groningen
  M154. Luister naar inwoners en behoud het bos bij Borgsweer (2)
  M155. Bijdrage Bos & Hout uit flexibel budget
  M156. Handhaven uitsluiten wapenindustrie
 7. 4

  Besluit

  Het besluit bij het voorstel is bij acclamatie vastgesteld.

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit Benoemen R.J. Anderson tot lid Noordelijke Rekenkamer
 8. 5
  Sluiting