Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Provinciale Staten

woensdag 24 april 2024

09:30 - 16:00
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
F.J. Paas / R.W. de Wit
Toelichting

De besluitvorming is per agendapunt in de toelichting opgenomen. De vergadering is terug te kijken via https://groningen.stateninformatie.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De heer J. Klootwijk (Volt) is als fractievertegenwoordiger beëdigd, zodat hij in de statencommissies het woord kan voeren.

 2. 2

  Besluit

  Het college heeft mondelinge vragen van de Partij voor het Noorden (extra geld versterking), van de SP (looduitstoot Nedmag) en van het CDA (woningbouw Lageweg Thesinge) beantwoord.

 3. 3
  Bespreekpunten
 4. 3.a

  Besluit

  Tijdens de beraadslaging zijn 3 moties ingediend. 1 motie is na stemming aangenomen. 1 motie is verworpen en 1 motie is ingetrokken.
  Het eerste besluit, over de gemeenschappelijke regeling Nij Begun, is vastgesteld met een tegenstem van de SP, D66, Partij voor de Dieren en Partij vóór het Noorden.
  Het tweede besluit, over de conceptbrief van het Regioberaad i.o., is vastgesteld met algemene stemmen.
  Het derde besluit is met een schriftelijke stemming vastgesteld. Mevrouw Bennett en de heer Moes zijn aangewezen als lid van het Regioberaad.

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit Aanwijzing leden Regioberaad
  Statenbesluit Conceptbrief Regioberaad Nij Begun i.o
  Statenbesluit Vaststellen gemeenschappelijke regeling Nij Begun

  Moties

  Titel
  M103. Taakopvatting Regioberaad
  M104. Gewoon openbaar, dan is het klaar
  M105. Volgende keer doen we het beter
 5. 3.b

  Besluit

  Tijdens de beraadslaging zijn 2 moties ingediend. 1 motie is na stemming aangenomen. 1 motie is aangehouden.
  Het besluit bij het voorstel is vastgesteld met algemene stemmen.

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit Extra budget Groningen Spoorzone

  Moties

  Titel
  M106. Aanbesteden wat kan, inbesteden wat moet
  M107. Meerkosten fietstunnel
 6. 3.c

  Besluit

  Tijdens de beraadslaging is 1 motie ingediend die na stemming is aangenomen.

  Moties

  Titel
  M108. Verlaging leges PAS-melders
 7. 3.d

  Besluit

  Tijdens de beraadslaging zijn 2 moties ingediend. 1 motie is na stemming aangenomen. 1 motie is ingetrokken.
  Het besluit bij het voorstel is vastgesteld met algemene stemmen.

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit Kadernota beleidsontwikkeling aanpak ondermijning en weerbare provincie Groningen 2024-2028

  Moties

  Titel
  M109. Nait in mien achtertoene
  M110. Nait in mien achtertoene (2)
 8. 4
  Hamerstukken
 9. 4.a

  Besluit

  Het besluit bij het voorstel is zonder beraadslaging of stemming vastgesteld.

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit Programma Water 2024
 10. 4.b

  Besluit

  Het besluit bij het voorstel is zonder beraadslaging of stemming vastgesteld.

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit Structureel doorboeken gelabelde middelen aan het OV-bureau
 11. 4.c

  Besluit

  Het besluit bij het voorstel is zonder beraadslaging of stemming vastgesteld, met een aantekening van D66.

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit Wijziging gemeenschappelijke regeling SNN
 12. 5
  Ingekomen brieven
 13. 5.a.0

  Besluit

  Provinciale Staten hebben de ingekomen brieven voor kennisgeving aangenomen.

 14. 5.b

  Besluit

  Provinciale Staten hebben de ingekomen brieven van derden voor kennisgeving aangenomen.

 15. 6

  Besluit

  Provinciale Staten hebben het verslag van de vergaderingen van 20 maart en 3 april 2024 vastgesteld.

 16. 7
  Sluiting