Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Provinciale Staten

woensdag 22 mei 2024

19:00
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Dhr. R.W. de Wit
Toelichting

Extra statenvergadering i.h.k.v. de regioconsultatie Staat van Groningen in de Groningenwet. De vergadering is terug te kijken via https://groningen.stateninformatie.nl. 
De inbreng vanuit de statencommissie van 8 mei jl. is verwerkt tot een gezamenlijke regioreactie die ter besluitvorming aan de Staten voorgelegd op 22 mei. De raden volgen eenzelfde traject. Het doel is een gezamenlijke regioreactie aan de staatssecretaris op uiterlijk 24 mei 2024.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening / mededelingen / regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda
 2. 2

  Besluit

  Tijdens de beraadslaging zijn 2 moties ingediend. 1 motie is aangehouden en 1 motie is na stemming verworpen.
  Het besluit bij het voorstel is met algemene stemmen vastgesteld.

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit uniforme reactie op hoofdlijnennotitie Staat van Groningen

  Moties

  Titel
  M111. Groningse stem in de Staat van Groningen
  M112. Digitale deelname voor iedereen
 3. 3
  Sluiting