Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Provinciale Staten

woensdag 5 juni 2024

09:30 - 21:30
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
F.J. Paas / R.W. de Wit
Toelichting

De besluitvorming is per agendapunt in de toelichting opgenomen. De vergadering is terug te kijken via https://groningen.stateninformatie.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Provinciale Staten hebben ingestemd met de toevoeging aan de agenda van de agenderingsverzoeken 'Pauzeknop Gebiedsprocessen TLG' (agp. 2.c) en 'Hyperscale datacenters Oostpolder' (agp. 2.d)

 2. 2
  Bespreekpunten
 3. 2.a

  Besluit

  Tijdens de beraadslaging zijn 6 moties ingediend. 3 moties zijn ingetrokken, 1 motie is aangehouden. Na stemming is 1 motie verworpen en 1 motie aangenomen.

  Moties

  Titel
  M113. Zonnepanelen op openbare parkeerplaatsen in Groningen
  M114. Duurzame opslag
  M115. Geen kerncentrale in provincie Groningen
  M116. Maak Middenmolens Mogelijk
  M117. Geen kerncentrale in de Eemshaven
  M118. Geen kerncentrale in de provincie Groningen
 4. 2.b

  Tijdens de statencommissie van 15 mei jl. is toegezegd de definitie van leefbaarheid, zoals opgenomen in het ontwerpbesluit, aan te passen. Deze aanpassing is via een gele arcering zichtbaar in bijgevoegde documenten. De originele stukken zijn terug te vinden bij de statencommissie van 15 mei 2024.

  Besluit

  Tijdens de beraadslaging zijn 3 amendementen ingediend. 1 amendement is ingetrokken. Na stemming is 1 amendement verworpen en 1 amendement aangenomen.
  Het geamendeerde besluit bij het voorstel is met algemene stemmen vastgesteld.

  Amendementen

  Titel
  A20. Visie inwoners op leefbaarheid is van belang
  A21. Essentiële waarden
  A22. Essentiële waarden (2)

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit Opbouw Leefbaarheidsvisie
 5. 2.c

  Besluit

  Tijdens de beraadslaging zijn 3 moties ingediend. 2 moties zijn aangehouden. Na stemming is 1 motie met algemene stemmen aangenomen.

  Moties

  Titel
  M119. Heldere doelstellingen als basis voor de voortzetting van de gebiedsprocessen
  M120. Behoud het Transitiefonds
  M121. Wel knaken voor taken
 6. 2.d

  Besluit

  Tijdens de beraadslaging zijn 2 moties ingediend. 1 motie is aangehouden. Na stemming is 1 motie verworpen.

  Moties

  Titel
  M122. Alsnog geen plek voor (hyperscale) datacenters in de Oostpolder
  M123. Motie van afkeuring
 7. 3

  Besluit

  Het college de mondelinge vragen van de fractie van het CDA beantwoord over het vertrek van de algemeen directeur van de NCG.

 8. 4
  Hamerstukken
 9. 4.a

  Het statenvoorstel is op verzoek van het college aangepast. De aanpassing is via een gele arcering zichtbaar gemaakt en tevens is een separate toelichting aan de stukken toegevoegd. De originele stukken zijn terug te vinden bij de statencommissie van 15 mei 2024.

  Besluit

  Het besluit bij het voorstel is zonder beraadslaging of stemming vastgesteld.

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit No-regret maatregelen De Blauwe Roos
 10. 4.b

 11. 4.c

 12. 4.d

  Besluit

  Het besluit bij het voorstel is zonder beraadslaging of stemming vastgesteld.

  Besluiten PS

  Titel
  Statenbesluit Onderzoeksverordening Provinciale Staten van Groningen
 13. 4.e

 14. 5
  Ingekomen brieven
 15. 5.a

  Besluit

  Provinciale Staten hebben de ingekomen brieven voor kennisgeving aangenomen.

 16. 5.b
  Brieven van derden
 17. 5.b.00

  Besluit

  De petitie is betrokken bij de beraadslaging onder agp. 2.a. en daarna voor kennisgeving aangenomen.

 18. 5.b.01

  Besluit

  De motie is betrokken bij de beraadslaging onder agp. 2.a. en daarna voor kennisgeving aangenomen.

 19. 5.b.02

  Besluit

  Provinciale Staten hebben de ingekomen brieven voor kennisgeving aangenomen.

 20. 6

  Besluit

  Provinciale Staten hebben het verslag van de vergaderingen van 3 april en 24 april 2024 vastgesteld.

 21. 7
  Sluiting