Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Statencommissie

woensdag 28 oktober 2020

09:30 - 18:00
Locatie

Statenzaal en via videoverbinding

Voorzitter
J.H. Mastenbroek/ A.J. Nolles
Toelichting

De adviezen van de commissie zijn per agendapunt in de toelichting opgenomen.
De vergadering is live gestreamd via https://groningen.stateninformatie.nl

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Regeling van werkzaamheden/vaststelling agenda/spreektijdregeling
 3. 3
  Vragen over ingekomen brieven
 4. 4

 5. 5
  Antwoorden op rondvraag en schriftelijke mededelingen GS
 6. 5.a

 7. 5.b

 8. 6
  Nieuws uit verbonden partijen
 9. 6.a

  Op 2 november 2020 wordt de Algemene Vergadering van het IPO gehouden. Als bespreekstuk op de agenda staan de Begroting 2021 van het IPO en de Begroting 2021 van BIJ en de najaarsnota IPO BIJ12. De leden van de AV IPO worden gevraagd om op 2 november de begroting 2021 van het IPO en BIJ12 goed te keuren. De najaarsnota is ter informatie, de AV leden worden gevraagd de begrotingswijziging BIJ12 goed te keuren. Op verzoek van de Groningse leden van de AV IPO zijn de vergaderstukken ten aanzien van bovengenoemde onderwerpen toegevoegd aan de commissieagenda. U wordt hiermee in de gelegenheid gesteld om opmerkingen mee te geven aan de leden van de AV IPO.

 10. A
  Bespreekpunten
 11. A.01

 12. A.02

 13. A.03

  Advies presidium 4 november: de voordracht gaat als bespreekpunt naar de statenvergadering van 11 november 2020.

 14. A.04

 15. A.05

  Advies statencommissie 28 oktober: de brieven gaan ter kennisname naar de statenvergadering van 11 november 2020.

 16. A.06

  Advies statencommissie 28 oktober: de brieven gaan ter kennisname naar de statenvergadering van 11 november 2020.
  Zie ook de ingekomen brieven van derden onder D.03, D.04 en D.06.

 17. A.07

  De bespreking van dit onderwerp is verschoven naar de statencommissie van 4 november 2020.

 18. A.07.a

 19. B
  BRIEVEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN
 20. B.01

 21. D
  BRIEVEN VAN DERDEN (inwoners / organisaties / andere overheden e.d.)
 22. DD.02.a

 23. DD.03.a

 24. DD.05.a

 25. DD.23.a