Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Statencommissie

woensdag 26 juni 2024

10:30
Locatie

Statenzaal en via videoverbinding

Voorzitter
E. Smelt - H.A. Meendering

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Regeling van werkzaamheden/vaststellen agenda
 3. A
  BESPREEKPUNTEN
 4. A.02

  De Noordelijke Rekenkamer legt jaarlijks hun (ontwerp)begroting voor het volgende jaar voor aan provinciale staten. Provinciale staten kunnen een oordeel vormen over het advies van de Raad van Advies van de Noordelijke Rekenkamer en hebben de mogelijkheid om een zienswijze over de conceptbegroting 2025 in te dienen.

 5. A.04

  Het opstellen van de doelen en de uitwerking van de sociale agenda zijn twee onderdelen binnen de opdracht van de kwartiermaker sociale agenda. Met de brief worden provinciale staten geïnformeerd over de tactische doelen van de sociale agenda. Provinciale Staten worden, net als de gemeenteraden, in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de doelen. De inbreng van PS wordt door het college ingebracht in de verdere ontwikkeling van de sociale agenda die eind 2024 wordt verwacht. Het college laat weten dat alvorens de colleges met de uitwerking van de sociale agenda zullen instemmen, PS in de gelegenheid worden gesteld opvattingen kenbaar te maken.